28. srpna 2011

Dnes je  desátá neděle po sv. Trojici  a také poslední prázdninová neděle.

Vítám vás všechny v tomto shromáždění. Včera jsme se vrátili z Blažkova, kde jsme prožili pěkný a velmi teplý týden. Více se dovíte za týden v Kruhu.

Děkuji bratru vikáři Zámečníkovi za jeho dnešní službu zde v Miroslavi a odpoledne ve 13.30 v Bohuticích.

 

        od třetí hodiny odpolední jste zváni do Kruhu k besedě u „starých brambor“, ke které nás zvou Bednaříkovi a Lia s Michalkou. Zároveň bude příležitost rozloučit se s rodinou br. vikáře Zámečníka.

 

        nadcházející úterý (30.září) bude od 19°° plánovaná porada staršovstva. Presbyteři nechť potvrdí účast a případně připojí své body do programu.

        ve středu dopoledne v Kruhu klub maminek

        v pátek večer od 20°° hodin kroužek učitelů NŠ

        příští neděli 4.9. zahájíme na faře nedělní školu.  Zveme všechny děti.

        V neděli za dva týdny (11.9.) budou mimořádně bohoslužby o hodinu později v 9.30, budou společně s dětmi a budou přenášeny na 2.programu ČT. Děti, mládež i ochotné dospělé prosíme, aby přišli do kostela již v sobotu v 16°° hodin na zkoušku.

 

 

Jarmila Šimšová