4. září 2011

         bohoslužby dnes ještě v Litobratřicích v 10°° a v Troskotovicích ve 14°°

         dnes zahajuje NŠ – úlohy z NZ

         prázdniny zopakujeme programem v Kruhu v 17°° „O letošním Blažkově“ (předpokládám, že o obou, rodinné i seniorském)

 

         v minulém týdnu bylo staršovstvo:

 

1)     Podporujeme mládež a prosíme, abyste dali k dispozici své příbytky pro seniorátní školku o víkendu 14.-16. října. Je třeba ubytovat cca 50 účastníků. Na nástěnce visí (zatím) prázdný seznam, kam poznačte, kolik osob byste byli ochotni ubytovat a dát jim snídani. Děkujeme.

2)     Druhou neděli v říjnu uskutečníme sborový zájezd do Nosislavi na jejich významný sborový den(230 let vzniku sboru a 135 let od prvních bohoslužeb v kostele) Pojedem autobusem. Na nástěnce je arch, kam se přihlašte.

3)     Staršovstvo rozhodlo o poskytnutí daru do seniorátního solidárního fondu ve výši 3.000,-Kč.

4)     Kazatelská stanice v Bohuticích dostala od tamní obce účelovou dotaci 50.000,-Kč na nová okna v modlitebně. Protože je nutno peníze vyčerpat během tohoto podzimu, půjčíme si další prostředky tak, aby bylo možno vyrobit polovinu nových oken. O dotaci na druhou polovinu požádáme.

5)     Staršovstvo hovořilo o konání biblických hodin pro děti a o konfirmačním cvičení. Předběžně počítáme s tím, že starší děti se budou scházet ve středu asi v 15.30, mladší děti a konfirmandi v pátek jedni ve 13 a druzí v 15.30. Nepochybně může dojít k dalšímu upřesnění. Zahájíme až v týdnu po 12.září.

6)     Dnes také oznámím, že děkujeme všem, kdo ubytují a nasytí hosty z německého Recklinghausenu, kteří přijedou pracovat na ŽH v úterý 13.září do soboty 17.9.

 

 

– Příští neděli bude rodinná neděle, tedy bohoslužby s dětmi, bude se začínat výjimečně o hodinu později, tedy v 9.30, ale přijďte dostatečně včas.

Bohoslužby bude přenášet přímým přenosem brněnské studio ČT. A já vás prosím, abyste normálně jako vždycky přišli do kostela. Přijedou i někteří členové z některých kazatelských stanic ; příští neděli jiné bohoslužby v kaz.st. už nebudou.

 

 

 

 

Ondřej Titěra