Výroba biblických postaviček v Miroslavi

Výroba biblických postaviček v Miroslavi
9. – 10. března 2012

V březnu příštího roku se v Miroslavi uskuteční kurz šití biblických postaviček pořádaný Českým katolickým biblickým dílem v Dolanech u Olomouce pod vedením lektorky Marie Klaškové. Chceme pro náš sbor vytvořit soubor postaviček, které nám pomohou v práci s biblickým textem.

Hledáme zájemce o účast na této akci. Účastníci musejí ovládat základní zacházení s jehlou a nití. Je třeba, aby byli trpěliví a ochotni podřídit se pravidlům výroby postaviček. Cenu kurzu hradí sbor, sobotní oběd je zajištěn.

Plánovaný harmonogram:

Pátek:
17.00 – 20.30 výroba biblických postavi
ček (hlava, končetiny)

Sobota:8.30 – 10.30 úvod do práce s postavičkami spojený s praktickou prací

s Biblí

10.30 – 12.00 výroba biblických postaviček

12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 17.00 výroba biblických postaviček

Věříme, že biblické postavičky, které se nám podaří vyrobit, přinesou požehnání pro práci s Biblí v našem sboru a že i jejich výroba bude obohacením pro ty z vás, kteří se budou moci účastnit.

Podrobnosti a přihlášky u Daniely Bednaříkové
tel.: 608128347

http://www.biblickedilo.cz/ckbdweb/kategorie.aspx?kid=12

http://www.biblickedilo.cz/ckbdweb/kategorie.aspx?kid=16