25. září 2011

Bratři a sestry,

dnes je 14. neděle po svaté Trojici  a já Vás vítám, domácí i hosty při těchto bohoslužbách.

1. Slavíme dnes neděli Díkůčinění, budeme slavit Večeři Páně, ke které jsou zváni samotným Kristem Pánem všichni pokřtění, bez ohledu na církevní příslušnost.

        Chléb, kterým je dnes vysluhována VP, připravily včera v Kruhu sestra Eva Ryšavá spolu s dětmi z Nedělní školy. Tedy i ti nejmenší mezi námi se podílejí dnes na vezdejších darech, které předkládáme.

-Sbírka dnešní neděle je celocírkevní na Křesťanskou službu, jak bylo minule oznámeno. Děkujeme..

2. Bohoslužby se dnes ještě konají v Litobratřicích a Bohuticích, vždy s vysluhováním VP.

3. Slavnostní den dnes bude zde v kostele pokračovat i odpoledne, kdy od 16°° hodin vystoupí cimbálová muzika Ponávka  a Mužáci z Pohořelic pod vedením primáše Ivo Farkaše. Lidovou hudbou a zpěvem doplníme dnešní neděli Díkůčinění za zemské úrody. (Dnes odpoledne ve 4 hodiny.).

 4. V příštím týdnu:

-v pondělí se sejdou maminky s nejmenšími dětmi u Brabců (Husova 2)

     -v úterý bude od 19°° pravidelná porada staršovstva, prosím presbytery, aby podepsali oběžníkovou knihu

-ve středu ve 13.30 se v Kruhu sejdou sestry seniorky

– protože jsou ve škole volno, nebude ve středu biblická hodina starších dětí

-v pátek mají ve 13°° biblickou hodinu nejmenší děti

 a v 19°° bude zkouška zpěvu    

5. Příští víkend se koná Celocírkevní sjezd mládeže v Jihlavě (všechny bližší informace jsou na nástěnce).

6. Příští neděli 2.října budou ve 14°° hodin v Červeném kostele v Brně   ordinováni ke službě slova a svátostí letošní vikáři, mezi nimi i náš br. Jan Zámečník.

7. Zapisujte se na nástěnce před kostelem na sborový zájezd 9.října do Nosislavi.

8.     Na nástěnce také nabídněte ubytování účastníkům Seniorátní školky mládeže, která se bude v našem sboru konat ve dnech 14.-16.října 2011.

Jindřich Mach