18.března 2012

Dnes je 4.neděle v postu Laetare – Raduj se,Jeruzaléme, lidově zvaná Družebná.

Vítám vás všechny zde v kostele. Zvlášť vítám sestru farářku Janu Špinarovou ze Znojma, která je naším milým hostem na naší kazatelně. Po skončení bohoslužeb jsme zváni vedle do Kruhu k besedě o činnosti celocírkevního poradního odboru pro evangelizaci a misii se sestrou Špinarovou. Je připraveno pohoštění, děkuji sestrám,které je připravily.

Minulou neděli 11.března zemřel doma bratr Matěj Ryšavý ve věku 87 roků. Bratr Matěj býval pravidelným účastníkem bohoslužeb. Rozloučíme se s ním při pohřebním shromáždění zde v kostele ve 13,30hodin a poté doprovodíme jeho tělo na hřbitov,kde bude uložen do rodinného hrobu. Zarmoucené rodině vyprošujeme Boží požehnání.

Bratr farář Ondřej Titěra slouží v administrovaném sboru v Jevišovce.

Dnes se ještě sejdeme v 17°° hod v Kruhu ke krátkému nešporu a pak se vydáme na cestu po Vietnamu a Kambodži s panem Martinem Bukovským. Srdečně zvu do Kruhu.

Program v příštím týdnu:

        úterý – 19°° porada staršovstva na faře

        středa-  od 9°° Medvídek v Kruhu

        13.30 sestry seniorky v Kruhu

        14.45 starší děti na faře

        20°° Kroužek učitelů NŠ

        čtvrtek –  17°° biblická hodina pro dospělé

        pátek  – 18°° zpěvy z Taize v kostele

           – 18.30 hned po chvíli ztišení v kostele následuje zkouška zpěvu v Kruhu

        sobota – 19°° mládež na faře

Příští neděli 25.3.jsme zváni do kostela na koncert- Velikonoční cesta-zhudebněná zastavení křížové cesty. Zpívat bude Monika Drdová a na varhany ji bude doprovázet Stanislav Haloda.

Připomínám, že příští neděli 25.3.začíná LETNÍ ČAS. Posunujeme čas dopředu . Kdo tak neučiní přijde až na amen!!

Nyní zvu děti k odchodu do NŠ,kde se budeme radovat z nalezených, to je naše dnešní úloha z Lukášova evangelia.

Jarmila Šimšová