2. září 2012

Bratři a sestry, milé shromáždění,
vítám Vás srdečně, domácí i hosty, a zejména děti po prázdninách.
Bohoslužby v našem sboru budou jako vždy první neděli v měsíci v Troskotovicích ve 14 hodin
Dopolední sbírka je celocírkevní, na Fond na podporu evangelického školství (podrobnosti na nástěnce)
Dnes se opět sejdeme v Kruhu. Program připravil bratr Daniel Sterzik, a to o stavebnici a se stavebnicí LEGO. Nejen že se mnoho zajímavého dovíme, ale zejména ledacos nečekaného uvidíme. Začneme nešporní krátkou pobožností v 17 hodin. Podvečer o LEGU a s LEGEM bude jistě zajímavý pro všechny generace. Bratr Dan zve zájemce už k odpoledním přípravám, již od 13hodin bude v Kruhu vše potřebné chystat – a ochotně bere i pomocníky! Je tedy možné (ba žádoucí) kdykoliv během odpoledne přijít do Kruhu stavět z LEGA.

V příštím týdnu ve středu má své pravidelné setkání Mateřské centrum Medvídek, v 9 hodin dopoledne nejmenší děti, odpoledne v 16 hodin větší děti, sestry seniorky zvu k pravidelnému setkání také ve středu v 13.30 v Kruhu, ve středu v 20.00 se sejdou v presbyterně vyučující nedělní školy na kroužku.

Příští neděli 9. 9. budou bohoslužby zde v Miroslavi jako obvykle v 8.30 a odpoledne příští neděli v 13.30 jsme zváni do Bohutic, kde společně s dětmi zahájíme nový školní rok a tedy i práci ve sboru. Zveme pochopitelně všechny, dospělé i děti. Jistě víte, že před prázdninami byla v bohunické modlitebně osazena nová okna, budeme mít příležitost s vděčností si je prohlédnout, poděkovat obci za finanční příspěvek i řemeslníkům za práci. Děti z NŠ při bohoslužbách zazpívají a doufáme, že je mládež podpoří hrou na hudební nástroje. Poté bude čas na domluvu s bratrem farářem na konání biblických hodin a konfirmačního cvičení, připravte se na to prosím a nezapomeňte si poznačit, kdy budete mít v tomto školním roce vhodná odpoledne na dětská sborová setkání. Bohutické sestry už se na naši návštěvu těší a připravují také pohoštění. Sborové odpoledne příští neděli je možné ještě rozšířit třeba tak, že pojedete do Bohutic na kolech a cestou zpět si ještě uděláte nějaký výlet.

Připomínám, že plánovaná porada staršovstva bude v úterý 11. září, účast přislíbil také náš budoucí vikář bratr Otto Miklík. Promýšlejte další návrhy do programu staršovstva a pište je již do knihy pod kruchtou.

V minulém týdnu byli v našem sboru hosté z Německa. Od úterka 28. 8.2012 do soboty 1. 9. 2012 bylo v rodinách našeho sboru ubytováno 7 studentů a dva učitelé z Alexandrine Hegemann Berufskoleg v německém Recklinghausenu. Před příjezdem do Miroslavi navštívili Terezín a Prahu. Tato škola vysílá již řadu let každým rokem studenty v rámci celoškolního programu Dny náboženské orientace, aby se seznamovali s minulostí židovského národa a pracovali na židovském hřbitově v Miroslavi. Celým týdnem se nesou otázky: Jak se mám jako současný Němec postavit k tragické minulosti židovského obyvatelstva? Co si mám myslet a co mohu udělat? Studenti vnímali svoji práci na židovském hřbitově v Miroslavi jako svůj malý příspěvek k napravení křivd, které byly v minulosti napáchány. K práci na hřbitově se letos připojilo i několik členů našeho sboru. Kromě toho jsme se mohli s našimi hosty sejít ve čtvrtek na večeři v Kruhu. V kronice hřbitova nechali studenti tento vzkaz:“ Děkujeme za krásný čas v Miroslavi. Vaší sborem jsme byli srdečně přijati a cítili jsme se zde moc pěkně. Při práci na hřbitově jsme měli čas vstřebat svoje zážitky z návštěvy Terezína a také získat nové dojmy. Tento týden budeme uchovávat ve svých srdcích. A to, co jsme prožili, budeme sdělovat našim blízkým. Chceme vám také poděkovat za vaši podporu práce na židovském hřbitově.“ Děkuji Vám všem za ochotnou péči o naše hosty během jejich pobytu, za přípravu pohoštění i účast na besedě s nimi.
Na podzim se k nám chystají ještě další hosté, 6. až 11. října čekáme skupinu našich přátel ze Spremberka, s nimiž by měli přijet i jejich přátelé z Colorada. Přijedou pracovat na ŽH, ale chtějí také strávit čas s námi. S vzpomínkou na to, jak oni vždy pečují o nás u nich, musíme připravit náš vlastní čas i program vstřícný jejich návštěvě. Také to bude projednávat staršovstvo a bude vás prosit o spolupráci.

Poslední informace je výzva staršovstva vztahující se k Dárkování. Staršovstvo uvítá vaše návrhy na využití té části sbírky při adventním Dárkování, která převýší 7 tisíc potřebných pro Marii na Adopci na dálku.
Nyní prosím děti a bratra faráře k zamyšlení před odchodem do nedělní školy.

Lia Ryšavá