10. listopadu 2013

Vítám vás všechny v dnešním shromáždění,je 24.neděle po sv. Trojici.

Bohoslužby se dnes budou konat v 10°° hod v Litobratřicích a odpoledne ve 13.30 v Bohuticích.

Odpoledne jsme všichni zváni na divadelní představení,, Oskar a Růžová paní“, které se koná zde v kostele v 16°° hod.

Program v týdnu:

ve středu – dopoledne Mateřské centrum  Medvídek od 9 hod, 13.15 nejmenší děvčata na

faře;  13.30 sestry seniorky v Kruhu; 16.45 starší děti na faře mají biblickou hodinu

ve čtvrtek je br.far. V Praze na Diakonii- NEBUDOU žádné biblické hodiny

v pátek – od 16 hod výtvarka pro děti v Kruhu,  v 18.30 zkouška zpěvu také v Kruhu

v sobotu mládež výjimečně v 18°° na Třináctkách u Ryšavých

Příští neděli budou při bohoslužbách přítomny i děti z NŠ. Budeme společně zahajovat nový oddíl,ve kterém se budeme zabývat modlitbou Páně.

DÁRKOVÁNÍ – Vyzýváme všechny ochotné, zručné a nápadité, aby připravili své výrobky pro již tradiční Dárkování. To se uskuteční první adventní neděli 1.12. od 15 hod. Rukodělné výrobky a domácí produkty vystavíme v kostele jako dárky pro nás a naše blízké za určený finanční dar.

Získané peníze z této akce poslouží na školné Marii Namutebi,přes adopci na dálku. Dále bychom rádi podpořili program rozvoje školství v Ugandě a pomohli také potřebným v Domově odpočinku ve stáří v Myslibořicích.

Vaše dárky budeme přijímat v pátek 29.11.2013 od 9 – 11hod.a od 17 – 19 hod. v Kruhu.

Na stolečku pod kruchtou jsou k rozebrání pozvánky na Dárkování. Můžete si vzít i pro známé. Příští neděli plánujeme po bohoslužbách v kruhu kávu s promítáním obrázků z proběhlých Dárkování. Kdo potřebujete,vezměte si s sebou brýle na dálku.

V sobotu 16.11 2013 zveme děti a zájemce k pečení perníčků na Dárkování od 9.30 v Kruhu. Ke společnému obědu si přineseme tradiční bramborový guláš. Těšíme se na společně prožitý den.

Ze staršovstva- Rozhodnuto o vydání sborového listu, probírán stav sborových budov.

Rozhodnuto o konání Noci kostelů v květnu příštího roku a o červnové návštěvě hostů z Německa při příležitosti 50let brigád na Kunvaldě.

Děkujeme všem,kteří pomohli s úklidem na hřbitově.