17. listopadu 2013

Milí bratři a sestry, prosím vyslechněte ohlášky v dnešní 24. neděli po svaté trojici.

Bohoslužby jsou v našem sboru dnes ještě v Litobratřicích a v Jevišovce.

Odpoledne jste srdečně zváni na komentovanou procházku po židovském hřbitově, kterou vede Lia Ryšavá. Sraz u brány na hřbitov v 15 hodin.

Jáká budou setkání v příštím týdnu:

V pondělí v 17°° bude biblická hodina v Bohuticích.

V úterý se sejde staršovstvo od 18 hodin s farářem br. Davidem Sedláčkem, rozhovor se bude obírat jeho případnou kandidaturu na místo faráře v našem sboru.

Ve středu bude biblické hodina nejmenších dětí ve 13.15 a starších dětí v 16.45

Ve čtvrtek bude biblická hodina dospělých v 9.30 hodin, ve 14.45 mladší děti a v 16.45 konfirmační cvičení a výjimečně bude také zkouška zpěvu od 18.30.

V pátek od 16°° bude výtvarka a večer se sejde flétnový soubor.

Příští sobotu se v Blahoslavově domě v Brně koná od 8hodin Konvent brněnského seniorátu. Za náš sbor jedou br.fr., br.kurátor Mach, sestry Šimšová a Férová. Sestra Vesecká zastupuje správní komisi hrabětického sboru. Odjezd v 7.08-7.13 před vašimi domovy.

Bohoslužby příští neděli budou jako pravidelně, obvyklá bude i nedělní škola.

Dnešní sbírka bude použita na potřeby sboru.

Jistě vám v tisku neušly zprávy o rozsáhlé katastrofě na Filipínách, které byly zasaženy tajfunem, který zasáhl do života skoro deseti milionů obyvatel. V reakci na tuto katastrofu uvolnila synodní rada z fondu sociální a charitativní pomoci částku 200.000,- Kč pro okamžitou pomoc. Zároveň vyhlašuje mimořádnou sbírku na pomoc Filipínám. Částka do dvou set tisíc bude vrácena do fondu pomoci a vše, co se vybere nad tuto částku bude odesláno na potřebným stejnou cestou. Na dary pro postižené na Filipínách je už vzadu připraven kostelík. Vaše dary pomohou zvládnout akutní humanitární situaci – zajištění pitné vody, hygienických pomůcek, přikrývek a lékařské péče.

Při dnešním posezení u kávy a čaje budou promítány obrázky z předchozích proběhlých Dárkování.