24. listopadu 2013

Bratři a setry, vítám vás na bohoslužbách, dnes je poslední neděle církevního roku.

Bohoslužby dnes se uskuteční také v kazatelských stanicích: v Litobratřicích v 10.00 a v Bohuticích v 13.30.

Dnes v 17.00 bude po delší době také nešpor a program v Kruhu: Aleš Bednařík nás seznámí s německy píšícím českým spisovatelem Otfriedem Preusslerem a také s novými webovými stránkami našeho sboru, jejichž podoba a používání byla přijata staršovstvem na minulé poradě.

Také dnes probíhá do pokladničky – kostelíčka dobrovolná sbírka na pomoc Filipínám, pamatujte na strádající postižené přírodním živlem.

Zvu vás na setkání ve všední dny tohoto týdne:

PO: od 9.00 maminky s farářem u Sterziků

ST: od 9.00 Medvídek, 13.15 nejmladší děti, 13.30 seniorky, 16.45 starší děti, 19.00 učit. NŠ

ČT: 9.30 biblická hodina, 14.45 mladší děti, 16.45 konfirmační cvičení

PÁ: 16.00 výtvarná hodina dětí v presbyterně, 19.00 zpěv též v presbyterně!

V pátek přijímáme v Kruhu dárky na Dárkování, a to dopoledne 9 – 11 hodin a odpoledne 17 – 19 hodin; věřím, že na Dárkování pamatujete, dárky přinesete a těšíte se!

Příští neděle 1. prosince je první adventní, při dopoledních bohoslužbách bude vysluhována VP, dopolední sbírka příští neděle je rozhodnutím konventu věnována na seniorátní střediska Diakonie (Brno-Hrnčířská a Betlém v Kloboukách.

Příští neděli odpoledne v 15.00 se uskuteční Dárkování. Zhlédnout dárky bude možné od 14.30 hodin, v 15.00 začne doprovodný program s vystoupením dětí, flétnistů a pěveckého sboru. Bude nám připomenut hlavní cíl Dárkování – Adopce na dálku – a ředitel Domova v Myslibořicích Petr Haška představí projekt Vážka – pro postižené Alzheimerovou chorobou, který chceme letos také z výtěžku Dárkování podpořit.

Včera proběhl v Brně koncent BS, který mj. rozhodl o dalším postupu žádosti SV o sloučení sborů v Hraběticích a Miroslavi, podle dohody, kterou jsme v září schvalovali. Též rozhodl, že s nemovitým majetkem sloučeného sboru může nakládat staršovstvo miroslavského sboru. Konvent určil výši celocírkevních i seniorátních repartic, uložil staršovstvům posoudit stav všech sborových nemovitostí a plány na jejich opravy a investice. Konvent vyslechl člena synodní rady Pavla Stolaře, který informoval o krocích nutných pro sbory a senioráty směrem k budoucímu samofinancování církve.

V úterý 19. listopadu se konala mimořádná porada staršovstva, jejímž hostem byl bratr farář David Sedláček. Bratr farář Sedláček přijal kandidaturu na faráře v našem sboru, pohovořil o svých zkušenostech z duchovenské služby a o svých teologických důrazech. S radostí jsme vyslechli, že také jeho paní, sestra Marta Sedláčková, jej v úmyslu kandidovat v Miroslavi podpořila a v budoucnu je ochotna a připravena podílet se na sborové práci. Staršovstvo bratra faráře Sedláčka a jeho rodinu pozvalo k dalšímu setkání v lednu příštího roku.

Presbyterům připomínám, že pravidelná porada staršovstva je plánována na 3. prosince.

 Prosím děti, aby před odchodem do NŠ přišly ke stolu Páně.