2. června 2013

Milí bratři a sestry!

Dnes je první neděle po svaté Trojici a já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.

 1. Dnes se konají bohoslužby dopoledne v 10.°°hod,v Litobratřicích a ve 14.°°hod.v Troskotovicích.Obojí vykoná br. vikář a já mu děkuji za jeho službu v našem sboru.Bratr farář je na jednání Synodu v Praze.

2.Dnes odpoledne jsme všichni srdečně zváni do Kruhu,kde bude v 16 hodin vernisáž výstavy ses. Jiřiny Uhříkové pod názvem „Hedvábí vábí do Miroslavi“.Jedná se o obrazy malované na hedvábí.Výstava bude z části také prodejní.Přijďte a pozvěte i své známé!

3.Byla ukončena sbírka darů JJ.Bylo vybráno a odesláno 18 130,-Kč.Všem,kteří přispěli velmi děkujeme.

4.Včera se konala brigáda na vybudování nového bezbariérového vstupu do Kruhu.Bylo provedeno zatrubnění odtoku dešťové vody z levé strany kostela, izolace proti vlhkosti zdi kostela v místě budoucího nového chodníku , položení podkladní vrstvy štěrku pod dlažbu a položení dlažby.Všem osmi ochotným bratřím,kteří pod vedením br.Mirka Šimši vykonali velký kus práce velmi děkuji a také Mirkovi za obstarání stavebních materiálů a organizaci celého díla.

5.Sborový program v týdnu:

Pondělí-v 9.hodin maminky s br.farářem u Bednaříků,

V úterý –se koná v 19.hodin schůze staršovstva,

prosím presbytery,aby podepsali oběžníkovou knihu a doplnili program

jednání,

Středa – dopoledne v Kruhu mateřské centrum Medvídek

-v 17. hodin se koná biblická hodina starších dětí na faře

-ve 20.hodin biblický kroužek

Ve čtvrtek-bude biblická hodina mladších dětí v 15.hodin na faře

v18.30 hod se bude konat zkouška zpěvu,

V pátek –se koná tvoření v kruhu v 16.hodin,

V sobotu se koná cyklistický výlet mládeže,odjezd je v 9,30 hod z Jevišovky.Bližší informace čtěte na nástěnce

-mládež se sejde k pravidelné schůzce v 19.hodin

 6. Příští neděle 9.června je seniorátní rodinná v Prosetíně (podrobnosti viz nástěnka)

 V neděli 16.6. v 16h. koncert Jirky Boudy na Africkou harfu „Kora-jungle-jazz“.

 V neděli 23.6. v 19h.v kruhu uvedení nově vydané sbírky kázání br.fr. Pavla Skály, k 10.výročí jeho úmrtí.