3. listopadu 2013

Bohoslužby v kaz. stanicích: 10°° opět po čase v M.Krumlově, v 10°° v Litobratřicích čtené a ve 14°° Troskotovice

odpoledne v 16°° vernisáž výstavy obrazů v kostele

Včera jsme se zde v kostele rozloučili s Emilem Matyškem, 85let, slovy žalmu 40 „Aj, jduť, jakož v knihách psáno jest o mně.“ Bůh všelikého potěšení ať zůstává se zarmoucenou rodinou.

Příští týden:

v pondělí 18°° biblická hodina v Bohuticích

v úterý od 9°° maminky s farářem u Sterziků, večer v 19°° porada staršovstva

ve středu dopoledne Medvídek, ve 13.15 nejmenší děti, 16.45 starší děti, 19°° přípravka učitelek NŠ a ve 20.30 biblický kroužek

ve čtvrtek v 9.30 biblická hodina dospělých na faře, 14.45 mladší děti a v 16.30 konfirmační cvičení

v pátek od 16hodin výtvarka pro děti v Kruhu a v 19°° zkouška zpěvu

v sobotu je Brně vzdělávání laiků, které vede náš br.fr., večer v 19°° mládež

Příští neděli 10.11. bohoslužby jako obvykle (Mi, Li, Bo) a v 16°° hodin divadelní představení „Oskar a Růžová paní“.