9. června 2013

* bohoslužby dnes ještě Litobratřice 10h., Bohutice 13.30h.

* některé rodiny jsou v Prosetíně na seniorátní neděli

* nebude večer nešpor ani program v Kruhu

* příští týden:

* v úterý jedeme do Hrabětic na Správní komisi, pojedeme v 18hodin!

ve středu dopoledne rodinné centrum, 13.30 sestry seniorky, v 17°° starší děti, ve 20°° biblický kroužek

ve čtvrtek v 15°° biblická h. mladších dětí

v pátek: 16h. vyrábění v Kruhu 

příští sobotu se schůzka mládeže koná v Litobratřicích! u Havlů. Těšíme se na mimořádný večer, cestujeme tam i zpět, v sobotu či v neděli, společně i individuálně.

* Příští neděli bohoslužby v 8.30, do Brna jedou zástupci seniorátní JJ (Mach, Vesecká)

* Příští neděli odpoledne v 16°° – koncert Kora-Jungle-Jazz Jirky Boudy – víc na nástěnce

* V Brně v Červeném kostele se příští neděli koná slavnostní koncert absolventů Semináře Církevní Hudby Evangelické Akademie. Církevní kantoři budou hrát, zpívat a mj. dostanou vysvědčení z rukou synodního seniora. (podrobnosti na nástěnce)

Příští sobotu 15.6. se bude konat svatba Terezy Mičkové a Daniele Matějky. Máte možnost se podepsat na svatební přání vzadu pod kruchtou.

Zájemci o pobyt na Blažkově se přihlašujte Jáře Šimšové .

* Ze staršovstva:

Staršovstvo se připojuje k dobrovolné celocírkevní sbírce na pomoc postiženým povodněmi: Diakonie ČCE se opět intenzivně zapojila do povodňové pomoci. Pro přímou pomoc v postižených oblastech zřídila několik humanitárních základen: ve východočeském Rudníku, dále pak v Mělníku, Libiši a Terezíně. Je připravena začít pracovat v Ústí nad Labem a Děčíně. Veřejnost může přispívat na sbírkové konto či prostřednictvím dárcovských SMS zpráv. Diakonie stále hledá další dobrovolníky ochotné pomáhat s úklidem v postižených oblastech. Registrační formulář i všechny další důležité informace najdete na webových stránkách povodne.diakonie.cz Více informací visí na sborové nástěnce. K tomuto účelu je připravena celý červen naše pokladnička-kostelíček.

Staršovstvo rozhodlo o konání mimořádného Sborového shromáždění v září t.r. s jediným bodem jednání: přeměnu sboru v Hraběticích v kazatelskou stanici našeho sboru.

Také v září – v sobotu 14.9. pojedeme celý sbor na slavnost 400.výročí Bible kralické do Kralic nad Oslavou. Počítejte s tím.

Teď v červnu dvě oznámení: ve čtvrtek 20.6. bude od 19°° hodin v Kruhu domluva o sborovém pobytu na Blažkově (17.-24.8.)

v neděli 23.6. večer v 19hodin v Kruhu bude slavnostně uvedena nově vydaná Sbírka kázání br.fr. Pavla Skály. Přijedou, editor knihy, vydavatel i hosté Pavel Kalus a Eva Skálová. Prosím, počítejte s účastí na tomto večeru.

Příští staršovstvo bude 7.července.