Hudba a poezie našich domovů – květen 2013

V neděli 26.
května 2013, poněkud vyčerpaní po páteční Noci kostelů, jsme zaplnili všechna
místa v Kruhu na tradičním programu z domácích zdrojů – na Hudbě a
poezii našich domovů. Program čítal 23 čísel, převážně hudebních. Jak už
mnohokrát, ani tentokrát nebylo těžké získat účinkující. Věkové rozpětí bylo
značné – od čtyřletých Václava Drastika a Johanky Sterzikové, kteří recitovali,
až po nejdospělejší sestru Janu Ryšavou, která přečetla pohádku Mistr děr od A.
Kostinského. Příběh navodil skvělý úvod k vystoupení Flétnového souboru.
Nejčastěji se hrálo na klavír, ale zazněly i klarinety, saxofon, zobcové flétny
i flétna příčná.

Program Hudba našich
domovů je stále životaschopný, loučili jsme se s přáním výhledu na jeho
zimní pokračování. Jak při průvodním slovu zaznělo, poprvé jsme se v Kruhu
s hudbou našich domovů setkali před 40 lety, v roce 1973. Nejen za
tuto nosnou a stále živou tradici jsme vděčni, ale zejména za každého
statečného a ochotného účinkujícího i za možnost vzájemného sdílení napříč
generacemi.

LR