Kruh v prvním čtvrtletí roku 2013

Rok 2013 jsme už tradičně zahájili novoročním koncertem, tentokrát byly našimi hosty Znojemské žestě, svěží hudba byla doplněna čtyřhlasým zpěvem spirituálů.

Zimní hudba a poezie našich domovů se uskutečnila 27. 1., je potěšující, jak tento kruhový program s mnohaletou tradicí má nejen své příznivce z řad posluchačů, ale jak není problém získat účinkující. Stejně milé je sledovat vystoupení dětí, jejichž rodiče tady kdysi sami vystupovali, popřípadě se svými ratolestmi spoluúčinkují. Z toho mám velkou radost.

Kruhové programy z vlastních zdrojů byly tři: Markéta Ryšavá se s námi podělila o své dojmy z prázdninového pobytu v Rakousku a Itálii, kde nejen pilovala němčinu, ale také působila jako chůva, Daniela Bednaříková pověděla o zimním víkendu v Lückersdorfu, kterého se zúčastnilo několik členů našeho sboru na pozvání přátel ze Spremberka, bratr farář Titěra nás informoval o průběhu farářského kurzu a Lia Ryšavá nás provedla zimními lidovými obyčeji.

Ekumenické nešpory se konaly v neděli 20. ledna, kázáním posloužil bratr Josef Dvořák, katolický kněz z Hostěradic.

Po delší době jsme mezi sebou přivítali profesionálního cestovatele Robiho Mahela, tentokrát se s námi podělil o čerstvé dojmy z Venezuely.

Velikonoční sváteční čas jsme zahájili na Květnou neděli koncertem Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma, které se zaměřilo na duchovní skladby s velikonoční tematikou.

Lia Ryšavá