21. dubna 2014

Ohlášky na velikonoční pondělí

* Vítám všechny, kdo ještě znovu přišli, aby slyšeli velikonoční evangelium z úst druhého svědka.

* Zvlášť vítám bratry seniora J.Grubera a seniorátního kurátora Vl. Zikmunda s paní. Jejich návštěva – vizitace, je také pracovní. Děkujeme jim za jejich službu. Po skončení bohoslužeb prosím staršovstvo, aby se sešlo v Kruhu k rozhovoru s představiteli seniorátu.

* NŠ dnes není.

* V nadcházejícím týdnu je program ve sboru lehce omezený 

Budou se konat všechny středeční setkání: dopoledne Medvídek, odpoledne biblické hodiny nejmenších (13.15) a starších dětí (16.45)

Ve čtvrtek biblické hodiny NEBUDOU – farář má povinnosti na Diakonii v Praze. (děti to vědí, vše je domluveno předem)

V pátek bude výtvarka (16h.) a zkouška zpěvu (18.30)

* Příští neděli 27.4. je v rámci řádných bohoslužeb svoláno sborové shromáždění s jediným bodem programu – volbou nového faráře br.Davida Sedláčka. Podrobnosti o volbě, farářova povolací listina i seznam členů sboru s právem volby, vše visí již několik týdnů na nástěnce v kostele.

* Včerejší sbírka, celocírkevní HDL s určením na opravu věže kostela v Nymburku, činil celkem na čtyřech místech našeho sboru (Mi, Bo, MK, Tro) částku 9.545,-Kč. To je poměrně vysoká sbírka, nymburští budou mít jistě radost. Vám všem patří za to díky.