23. listopadu 2014

Dnešní neděle je poslední v církevním roce. Všechny vás srdečně vítám ve shromáždění.

Bohoslužby se budou konat ještě v 10°° v Litobratřicích a odpoledne ve 13.30 v Bohuticích.

V 17°° jsme zváni do Kruhu na nešporní pobožnost a potom k besedě s manžely Sedláčkovými.

Můžete si pro ně připravit otázky již během dne. Zvu vás srdečně do kruhu.

Jak bylo minulou neděli oznámeno, staršovstvo našeho sboru na své poslední schůzi vyhlásilo na dnešní neděli sbírku do zvláštní pokladničky – kostelíčka- na pomoc rodině po zemřelém faráři Janu Veselém. Br.fr.Veselý působil na sboru v Žatci, měl 4 děti, z nichž tři dosud studují. Rodina bydlí na faře a je jen otázkou krátkého času, kdy ji bude muset uvolnit a přestěhovat se do jiného bytu. Bez pomoci druhých se jen velmi těžko obejdou, proto pamětlivi slov apoštola Pavla „jedni druhých břemena neste“,dnešní sbírku doporučujeme vaší zvláštní obětavosti.

V úterý 18.11.navštívil židovský hřbitov v Miroslavi zástupce Židovské náboženské obce z Brna pan Ing.Arch.Klenovský,který má na starosti židovské památky na celé Moravě. Současný stav hřbitova ohodnotil jako vynikající a za naši péči děkuje. Poděkování patří vám všem, celému našemu sboru. Pečovat o hřbitov se daří jen díky velkému pochopení celého sboru. Jen tak je možné společně s našimi hosty a přáteli sboru na hřbitově pracovat a udržovat tuto významnou kulturní památku. Společné úsilí nese dobré ovoce pro sbor, vždyť právě tak vyrostlo přátelství našeho sboru s evangelickým sborem ve Spemberku i se školou v Recklinghausenu.

Všechny,kteří máte zájem hřbitov si prohlédnout, zveme na vycházku, která se uskuteční v neděli 7.prosince v 15 hodin.

Program v týdnu:

Středa – od 9°° Rodinné centrum Medvídek v Kruhu

13.30 setkání sester seniorek v kruhu

15.45 biblická hodina mladších dětí na faře

16.45 biblická hodina starších dětí na faře

17°° vyrábění adventních věnců v Kruhu pro všechny zájemce,bez rozdílu věku

Je nutné vzít si s sebou základ na věnec a to čím si věnec chcete ozdobit. Chvojí bude k dispozici.

20°° kroužek učitelek NŠ

Čtvrtek – 9.30 biblická hodina pro dospělé na faře

18°° konfirmační cvičení na faře

Pátek – 18.30 zkouška zpěvu na faře

Sobota sejití mládeže od 19 hodin.

Neděle 30.11. je první adventní a bohoslužby dopoledne budou s večeří Páně. Na odpoledne připravujeme Dárkování. Úvodní program, v němž vyslechneme kam pošleme vybrané peníze za dárky začne v 15 hodin. Půl hodinu předem si bude možné dárky prohlédnout,stejně tak po bohoslužbách. Příjem dárků bude probíhat v pátek 28.11. nejprve od 9.30-11hod. A pak od 17-19hod. Vzadu pod kruchtou jsou informační letáčky,které si můžete rozebrat. V sobotu dopoledne budeme přesouvat dárky do kostela a instalovat je. Přivítali bychom ještě pomoc při chystání v sobotu zde v kostele,kromě již nahlášených. Prosím ohlaste se u Lii Ryšavé.

Pokud někdo z vás chystá na Dárkování čerstvé vánočky nebo jiné pečivo, stačí,když tento záměr během pátku nebo soboty dopoledne nahlásí organizátorkám a pečivo donese až v neděli dopoledne. Děkujeme,že na tuto již tradiční sborovou akci myslíte a podpoříte ji každý,dle svých sil a možností.