Sejití maminek

V pátek 31.října se sejdou maminky u Sedláčků, Husova 1192. Probíráme Skutky, kapitoly 5 a 6.