Sejití maminek

Sejití maminek, které se mělo konat v pátek 28.11. je kvůli nemocem zrušeno.