Rubriky
Ohlášky

1. listopadu 2015

Srdečně vás všechny vítám na bohoslužbách 22. neděli po svaté Trojici.

Bohoslužby se dnes budou konat v 10°° v Litobratřicích a ve 14°° v Troskotovicích.

Dnes v 16.00 se v našem kostele koná děkovná bohoslužba, při níž chceme poděkovat za život zesnulého Pavla Krbálka; po bohoslužbě, kterou vykoná náš bratr farář, jsme zváni do Kruhu ke zhlédnutí obrazů Pavla Krbálka a k přátelskému setkání.

Sborový program v týdnu

úterý od 9°° setkání maminek s farářem u Sterziků

16.30 biblická hodina pro začátečníky

19.00 porada staršovstva v Kruhu

středa 9.00 RC Medvídek

13.30 seniorky

15.45 a 16.45 biblické hodiny dětí

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé

17.00 konfirmační cvičení

pátek 16.00 Medvídkova výtvarná dílna

18,30 zkouška zpěvu v Kruhu

sobota 19.00 mládež

V sobotu 7. listopadu se v Brně koná konvent brněnského seniorátu, za náš sbor se účastní konventuálové Jiřina Uhříková a Jaroslav Ryšavý, a br.fr.David Sedláček.

Od pátku do neděle (6. – 8. 11.) jsou do Plzně zváni učitelé/ky NŠ, z našeho sboru se zúčastní Jarmila Šimšová a Daniela Bednaříková.

Dostali jsme pozvání na besedu O hazardu a jeho nebezpečí, která se koná v pondělí 2. listopadu 2015 v 18.00 ve Středisku volného času v Miroslavi na Kostelní ulici.

V této souvislosti si vám dovolujeme připomenout, že v sobotu 7. 11. se koná referendum o zákazu hazardu v našem městě.

Blíží se konec kalendářního roku, chci upozornit a že je možné udělat změny v odebírání církevního tisku. Prosím,kdo z vás uvažujete o nějaké změně ,během listopadu mi to dejte vědět.V prosinci budu vybírat předplatné. K dispozici jsou tyto časopisy: ČESKÝ BRATR, KOSTNICKÉ JISKRY, PROTESTANT a pro mládež NOTA NEBE.

K příštím bohoslužbám se sejdeme za týden v neděli 8. listopadu v 8.30