4. ledna 2015

Milé shromáždění, bratři a sestry, vítám vás všechny na dnešních bohoslužbách – je druhá neděle po narození Páně.

Dnes se v našem sboru uskuteční ještě bohoslužby v 10.00 v Litobratřicích a ve 14.00 v Troskotovicích.

Zvu vás na nešpor a do Kruhu dnes v 17.00, letošní program v Kruhu zahájí Hudba a poezie našich domovů – prosím, abyste mi po bohoslužbách sdělili, čím nás v Kruhu potěšíte. Neváhejte, neostýchejte se, přijďte zahrát, zazpívat, zarecitovat, poslechnout si. Těšíme se na vše.

Od dnešní neděle je možné zaplatit předplatné na církevní tisk u sestry Jarmily Šimšové.

Dnes bude vysluhována večeře Páně. Stejně jako minule i dnes budou kalíšky k individuálnímu přijímání nabízeny před podáním kalicha. Pokud byste se chtěli k tomuto způsobu vyjádřit, ať kladně či záporně, sdělte svůj názor presbyterům.

Dnešní nedělí začíná také běžný týdenní sborový program:

Úterý 6. 1. v 19.00 porada staršovstva, prosím presbytery o potvrzení účasti, popřípadě doplnění     programu do knihy pod kruchtou, v 17.00 je biblická hodina v Bohuticích.

Středa 7. 1. v 9.00 RC Medvídek, 13.30 klub seniorek, 15.45 biblická hodina mladších dětí, 16.45 biblická hodina starších dětí, 20.00 kroužek učitelek NŠ

Čtvrtek 8. 1. v 9.30 biblická hodina pro dospělé, 17.45 konfirmační cvičení

Pátek 9. 1. v 16.00 Medvídkova výtvarná dílna v Kruhu, 16.30 Setkání s biblií v presbyterně

Tento pátek ještě zkouška pěveckého kroužku nebude.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět na bohoslužbách v 8.30 hodin.