Seniorky v roce 2014

Sestry seniorky se v uplynulém roce scházely pravidelně jednou za čtrnáct dnů, vždy ve středu v 13.30 hodin v Kruhu, většinou v počtu 20. Kromě společného posezení u kávy píší členům sboru starším šedesáti let blahopřání k narozeninám. Do diaspory se dopisy posílají poštou, v Miroslavi je také seniorky osobně předají. O tuto činnost pečuje sestra Míla Schwarzbachová, blahopřání píše na dopisnice, které vytváří sestra Míla Konvalinková z ozdobných čajových sáčků. Oběma jsme za jejich péči velmi vděčny. Pokud má narozeniny některá ze seniorek, dostane kytičku a posezení je svátečnější o malé pohoštění. K náplni setkání patří také četba, zajímavosti z časopisů vybírá většinou sestra Marta Kulajtová, v posledních měsících čteme na pokračování knihu vzpomínek faráře Ludvíka Klobásy, to má v péči sestra Olga Ryšavá. Biblické čtení na závěr připravuje sestra Jana Ryšavá, písně vybírá oslavenkyně.

K našim společným akcím patří také malé výlety, najaře 2014 jsme byly na návštěvě v kazatelské stanici Litobratřice, a to nejen v modlitebně, ale také na besedě u Havlů a krásné procházce obcí. Na podzim jsme navštívili obec Petrovice, kde je nově rekonstruovaná došková chalupa, v níž je venkovské muzeum a byly jsme se také podívat do katolického kostela. Na obou místech jsme byly velmi přátelsky přijaty. Výlet se nám natolik líbil, že jsme krátce po té jely společně do Moravského Krumlova na výstavu šicích strojů.

Do našeho středu zveme vždy na bohoslužbách v ohláškách a těšíme se, že naše pozvání přizve do našeho kruhu i další sestry.