Sestry seniorky zvou

na Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ v Suchohrdlích u Miroslavi, který se koná 30. září 2015. Odjezd linkového autobusu z aut. nádraží v Miroslavi je v 14.32, odjezd ze Suchohrdel v 16.42.