1. ledna 2017 – Nový rok

-přivítání: Bratři a sestry, milý sbore, dnes první neděli po narození Páně a první den občanského roku Vám všem přeji, aby nás Pán Bůh provedl vším, co nás v tomto roce čeká, aby nás jeho láska a milost posilovala, abychom měli dostatek sil a pochopení jeden pro druhého i hodně sil na každý den a do všech úkolů, a které jsou před námi i které máme v našem sboru. Jménem staršovstva vám velmi děkuji za vše, co pro sbor děláte – za modlitby, slova povzbuzení i potěšení, za pochopení a vzájemnou toleranci, za laskavost i trpělivost. Děkuji vám za vaši podporu sboru, ať už duchovní, tak pomoc při nejrůznějších akcích i za vaše finanční dary sboru i za včasné placení saláru. Děkuji vám také za velkou obětavost, kterou projevujete při celocírkevních sbírkách i při mimořádných událostech.

-dnes jsou také pravidelné bohoslužby ve 14.00 v Troskotovicích

-zvu vás do Kruhu k posezení a zpívání kolem stolu kolem; rádi bychom si připomněli písně ze zpěvníku, jak je kdo má rád, ale také si připomněli, co jsme společně v minulém roce prožili a vyřídili si navzájem pozdravy od přátel osobních i sborových .Začátek je v 17.00 hodin.

 

Týden ve sboru

Úterý                        9.00                           setkání maminek s farářem v klubovně ve Sklárnách

19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                      9.00                           RC Medvídek

13.30                        seniorky

15.45 a 16.45         biblické hodiny dětí

20.00                        kroužek učitelek NŠ

Čtvrtek                     9.30                           biblická hodina pro dospělé

18.00                        konfirmační cvičení

Tento týden zpěv nebude!

Pátek                        10.00                        biblické ztišení se zpěvem v DD v Božicích (zájemci o účast prosím domluvte se s bratrem farářem na odjezdu)

15.30                        Medvídkova výtvarná dílna pro malé i starší děti, srdečně zveme ke společnému        tvoření v presbyterně.

Sobota                      19.00                        mládež

(Část mládeže je s přáteli ze seniorátu v Krátké u Sněžného, vyřizueme jim velký dík za osvěžující štěpánské bohoslužby a přejeme hodně elánu do dalších akcí.)

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a odpoledne příští neděli jsme srdečně zváni na Tříkrálový koncert pěveckého sboru z Mašovic, začátek příští neděli odpoledne v 16.00 hodin. Program je již uveden na nástěnce.

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.