11. prosince 2016

třetí neděle adventní

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby také v 10.00 v Bohuticích

-dnes odpoledne jsme zváni na dětskou vánoční slavnost, děti připravily vánoční hru Andělská inspekce. Začátek je v 16.00 hodin. Přijďte děti podpořit a pozvěte i své přátele. Odpoledne zakončíme malým občerstvením v Kruhu, již nyní děkujeme sestrám za přípravu pohoštění a sestře Evě Ryšavé za celoroční organizaci a péči o pohoštění po bohoslužbách i při mimořádných příležitostech.

V úterý se konala řádná porada staršovstva:

-bratr kurátor Jindřich Mach oznámil presbyterům svoje rozhodnutí rezignovat na funkci kurátora i presbytera sboru, a to od VSS 2017

-bratr farář oznámil, že po Velikonocích do července bude mít studijní volno, v té době bude studovat na univerzitě v Heidelberku v Německu

-v příštím týdnu bude bratr farář čerpat řádnou dovolenou, proto se nebudou konat biblické hodiny dětí, ani dospělých

-sestra Rut Vesecká předložila předběžnou zprávu o hospodaření v roce 2016

-prosíme všechny, kdo mají klíče od hlavní i horní brány, od Kruhu či fary, aby to po bohoslužbách sdělili bratru kurátorovi, děkujeme

Týden ve sboru

Pondělí                       16.00                          Medvídkova herna pro maminky s dětmi

Úterý                          10.00                          pastorační návštěva s vysluhováním VP v

Hraběticích

Středa                        9.00                            RC Medvídek

13.30                          seniorky

Čtvrtek                      16.00                          Dílničky pro vnoučata a babičky (projekt RC)

18.30                          zkouška pěveckého sboru

Pátek                          15.00                          Výtvarná dílna tentokrát v klubovně

ve Sklárnách (děti se tam seznámí s prací na 3D tiskárně)

Sobota                                    19.00                          mládež

-děkujeme všem za finanční podporu k zakoupení dárků pro děti z NŠ

-je konec roku, proto si dovolujeme připomenout placení saláru a všem, kteří salár již zaplatili, děkujeme

-stále je možno zakoupit evangelický kalendář a čtení na každý den, výtisk za 90 Kč

-připomínáme, že jsou připraveny objednané dárky z Rolničky

-po bohoslužbách si můžete ještě koupit několik zbylých dárků z Dárkování, již za koruny, výtěžek je určen sboru

-připravili jsme pro vás také nabídku zboží Fair trade (káva, čaj, kakao, čokoláda)

-Město Miroslav nás zve do kulturního domu na provedení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, a to v sobotu 17. 12. v 17.00 hodin.

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a odpoledne jsme zváni na vánoční koncert