25. prosince 2016-Boží hod vánoční

Milí bratři a sestry,

je Boží hod vánoční a také já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.

-bohoslužby s VP budou také v 10.hod. v Moravském Krumlově a ve 14.hod. v Troskotovicích

-v úterý vykonal bratr farář s několika zpěváky v Troskotovích pohřební rozloučení se sestrou Terezií Polčákovou

-ve čtvrtek a v pátek konal bratr farář pastorační návštěvy v Moravském Krumlově a v Troskotovicích

-dobrovolné vstupné při Vánočním koncertě minulou neděli vyneslo částku 25 160 Kč, všem obětavým dárcům velmi děkujeme. Tato částka byla odeslána na konto veřejné sbírky na léčbu Jana a Vojtěcha Forsta. Náš sbor odeslal do veřejné sbírky navíc částku 20 000 Kč.

-prodej zbylých věcí z Dárkování vynesl  910 Kč.   Tyto peníze budou použity pro potřeby sboru.

-vyřizuji vám pozdravy od sestry vikářky Jany Kalusové. Vzpomíná na nás, celému sboru přeje požehnané Vánoce a do roku 2017 milost a pokoj  Boží.

-Příští týden je sváteční, nekonají se proto žádná setkání ve všední dny.

-Dnešní sbírka je jako každý rok na Boží hod vánoční určena na bohoslovce. Pokud byste rádi věnovali svůj dar také na potřeby sboru, může tak učinit do pokladničky-kostelíčka, nebo proti potvrzení bratru pokladníkovi Férovi nebo přímo na účet sboru.

-Děkujeme zpěvákům i dalším hudebníkům, kteří nás během adventu i dnes potěšili svým zpěvem a hrou. Sestře Miriam Brožkové děkujeme za vánoční výzdobu kostela a bratru Jaroslavu Ryšavému za nově umístěný betlém.

-zveme vás na zítřejší bohoslužby, které spolu s bratrem farářem připravuje mládež. Začátek je v 8.30 hodin.