4. prosince 2016

druhá adventní neděle

Také já vás vítám na bohoslužbách zde v Miroslavi a ještě ve 14°° se budou konat boshoslužby s VP v Troskotovicích.

Minulou neděli jsme při dopoledních bohoslužbách vykonali sbírku na podporu brněnských středisek Diakonie, vynesla 2 910 Kč. Děkujeme vám.

Před týdnem se uskutečnil 15. ročník Dárkování s krásným výsledkem 30 060 Kč, z toho 7 000 Kč bylo odesláno prostřednictvím Adopce na dálku na školné pro Marii Namutebi v Ugandě a 23 060 Kč jsme podpořili Denní stacionář sv. Damiána ve Znojmě. Poděkování ředitele charity i vedoucí stacionáře najdete na nástěnce před kostelem, kde je také rozepsáno, z jakých položek je celková částka složena. Všem vám děkujeme za přípravu dárků, vína i pohoštění, za jejich zakoupení, za tvůrčí účast v úvodním programu, za všestrannou pomoc i podporu, za vytvoření krásné sváteční atmosféry i za vaši štědrost při nákupu. Zvlášť děkujeme sestře Ivě Ryšavé, která již po mnoho let Dárkování řídí, zejména díky její pečlivosti a vkusu má Dárkování vysokou úroveň.

Kdo chcete přispět na dárky pro děti,můžete tak učinit do pokladničky-kostelíčka,nebo   bratru pokladníkovi Vl.Férovi.

Je možné zakoupit EK a čtení NKD u setry Rut Vesecké, po 90 Kč.

Týden ve sboru

Pondělí                                16.00            herna pro maminky s malými dětmi

Úterý                                    19.00            pravidelná porada staršovstva

Středa                                    9.00             RC Medvídek

14.00            zveme na besedu o zdravém životním stylu

starší generace, hovoří Vojtěch Sulik, výživový

terapeut, beseda se koná na faře

15.45            biblická hodina mladších dětí

16.45            biblická hodina starších dětí

20.00            kroužek učitelek NŠ

Čtvrtek                                    9.30                        biblická hodina pro dospělé

16.00            děti se sejdou k výrobě rekvizit na dětskou hru

18.30            zkouška pěveckého sboru

Pátek                                    15.30            Medvídkova výtvarná dílna

Sobota                                    9.30             generální zkouška dětí i s obědem v Kruhu

19.00            mládež

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a odpoledne v 16.00 na dětské vánoční slavnosti. Na obě shromáždění srdečně zveme vás i vaše přátele.