Rubriky
Ohlášky

14. dubna 2019

Květná neděle

-přivítání

-dnes jsou v 10.00 bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kteří dnešní sborovou neděli připravili i vám, kteří sloužíte v Bohuticích

-Bratr farář vykonal v bohoslužby v Litobratřicích u Havlů, v Hraběticích navštívil bratra Karola Zahrádku a v Jevišovce sestru Annu Novákovou; bohoslužbou posloužil také v Mirandii v Brumovicích. Děkujeme i vám, kteří jste bratra faráře doprovázeli.

-Každý pátek se v kostele konalo Postní ztišení se zpěvy z Taizé, děkujeme sestře farářce Martě Sedláčkové za přípravu i všem, kdo přispěli do programu i účastníkům. Při ztišení byla konána postní sbírka nazvaná Návrat domů, vynesla 2 300 Kč, je určena na podporu Diakonie v uprchlickém táboře Zátárí v Jordánsku, odkud se po letech vracejí uprchlíci domů do Sýrie.

Týden ve sboru

Středa                                  9.00                           RC Medvídek

                                               13. 30                        seniorky

                                                biblické hodiny dětí ne budou, ale děti jsou zvány na jarní dílničky

                                               18.30                        zkouška pěveckého sboru!

Zelený čtvrtek                   16.00                        Sederová večeře

                                               Pokud se chcete zúčastnit, zapište se při vycházení.

Velký pátek                        8.30                           bohoslužby s Večeří Páně a čtením

                                                                                   pašijí

                                               16.00                        bohoslužby s VP a účastí zpěváků

                                                                                   v Bohuticích

Neděle Vzkříšení              8.30                           bohoslužby s Večeří Páně

                                               10.00                        bohoslužby s VP v Mor. Krumlově

                                               14.00                        bohoslužby s VP v Troskotovicích

Velikonoční pondělí        9.00                           bohoslužby

Zemřela sestra Božena Ambrožová, pohřební shromáždění se uskuteční ve čtvrtek v obřadní síni __________, pokud máte zájem jet s bratrem farářem, sdělte mu to včas.

V rámci ohlášek jsme blahopřáli k 80. narozeninám sestře Maryšce Ďurkové z Hrabětic a bratru faráři Davidu Sedláčkovi ke 45. narozeninám.

Součástí ohlášek byl program sborového dne s pozváním ke všem částem programu i ke společnému obědu. A také poděkování všem, kdo tento den připravili.