7. dubna 2019

pátá postní neděle zvaná Judica

-přivítání

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Troskotovicích

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě i průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva

-kurátorkou sboru byla zvolena sestra Lia Ryšavá, mistokurátorkou sestra Jarmila Šimšová

-byli zvoleni konventuálové na další období a zástupce sboru na jednání JJ

-navrhli jsme termín slibu nového staršovstva, oznámen bude po potvrzení účasti seniorátního kurátora bratra Maňáka

Jednali jsme o návrzích z VSS:

1. rozšíření počtu dveřníků – po bohoslužbách se můžete přihlásit u bratra Drastíka

2. při vysluhování budou připraveny kalíšky s vinným moštem těm, kdo nemohou příjímat víno, je třeba to vysluhujícímu naznačit

3. navrhli jsme odměnu sestře účetní

4. připravujeme rozhovor o financování sboru

5. zabývali jsme se stavebními záležitostmi

Staršovstvo se zabývalo přípravou Velikonoc; na neděli Vzkříšení bude celocírkevní sbírka určena na HDL JJ

Týden ve sboru

Středa                                   9.00                           RC Medvídek

                                               Odpoledne biblické hodiny pro děti

Čtvrtek                                 18. 30                        zkouška pěveckého sboru

                                               20. 00                        kroužek učitelů NŠ

Pátek                                    9.00                           Medvídkova kavárnička

V sobotu jsme zváni do Znojma, kde se koná koncert skuiny Cantica z Kutné Hory, začátek je v 17.00 hodin.

 -Na neděli 14. dubna připravujeme sborovou neděli ke Dni Země s programem pro dospělé i děti. Po bohoslužbách bude beseda se členy spolku Stromy v krajině o miroslavské přírodě a program Než kohout třikrát zakokrhá pro děti, zveme vás ke společnému obědu (není nutno se přihlašovat) a odpoledne na koncert skupiny Betsaida.

-Připomínáme možnost zapsat se na nástěnce na seniorátní neděli do Vanovic

2. června

-Zemřela paní Magdalena Horká, spolu se svým manželem se podíleli na přípravě současného zpěvníku. Parte je na nástěnce.

-Na Zelený čtvrtek v 16.00 bude opět v Kruhu Sederová večeře, pokud se chcete zúčastnit, zapište se, prosíme.

-Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na ni pamatujete.

-Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.