11. října 2020

neděle Díkčinění s Večeří Páně

-přivítání

-bohoslužby s vysluhováním VP jsou také v Bohuticích

-za varhanní doprovod děkujeme bratru Janu Ryšavému; děkujeme také všem, kdo dnes slouží v kostele i v modlitebně

-setkání v Kruhu se neuskuteční, prosíme o pochopení

Z porad staršovstva

V pátek 2. října se konala mimořádná porada staršovstva, presbyteři se věnovali zajištění sborového života v době omezení kvůli epidemiologické situaci. V úterý 6. října se uskutečnila pravidelná porada. Presbyteři jednali o vysluhování VP za současné situace, hudbou při bohoslužbách, kdy je zakázán zpěv, programem vikariátu, souhlasili s křtem Tomáše Žáka, syna Kataríny a Martina Žákových z MK, křest bude v MK 18. 10. při bohoslužbách.  Dále presbyteři projednali finanční a hospodářské otázky sboru, např. dokončení chodníku kolem kostela do konce října, zaspárování zdi skladiště, revize plynu i elektrozařízení a položení zátěžového koberce do Kruhu.

Týden ve sboru

-Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace nebudou až do odvolání biblické hodiny pro dospělé a další setkání, která jsme dočasně zrušili již dříve.

-O konání biblické hodiny mladších dětí rozhodnou rodiče po poradě s bratrem farářem po bohoslužbách.

-Konfirmační cvičení se uskuteční s programem venku

-Jako každý rok, i letos přišla nabídka nástěnného kalendáře s fotografiemi kostelů. Kalendář je k nahlédnutí u sestry Jarmily Šimšové, která také přijímá objednávky. Objednávejte již dnes.

-Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu sociální a charitativní činnosti naší církve. Děkujeme, že jste na ni nezapomněli.

-Kvůli zhoršení epidemiologické situace se v našem kostele až do odvolání neuskuteční bohoslužby. Věříme, že posilu slovem Božím najdete ve ztišení, sbírkách kázání nebo v duchovní nabídce sdělovacích prostředků.  V kazatelských stanicích Bohutice a Moravský Krumlov bohoslužby budou, protože počet účastníků včetně faráře nepřesahuje povolených 10 osob. Ti, kdo jsou v rozpise jako doprovod za této situace do kazatelských stanic nepojedou.

Přejeme vám pokojné dny a věříme, že doba bez bohoslužeb nebude příliš dlouhá.