Rubriky
Ohlášky

26. července 2020

sedmá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo jakýmkoliv způsobem slouží u nás i v kazatelské stanici

-ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

-již dnes připomínáme, že za dva týdny, 9. srpna v 17.00, bude v našem kostele pod vedením pana Jana Škrdlíka koncert účastníků hudebního soustředění. Bude potřeba připravit malé pohoštění, prosím o domluvu po bohoslužbách

-připomínáme také, že kolem skladiště a podél kostela je stále mnoho práce, prosíme ty z vás, kdo jste ochotni pomoci, abyste na to pamatovali ve svém časovém plánu, děkujeme

-minulou neděli jsme podepisovali dopis do sboru v Chemnitz. Pošta ho doručila velmi rychle, tak již nyní vyřizujeme jejich poděkování a radost, že na ně myslíme. Písemné poděkování připravují.

-dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru, vážíme si vaší obětavosti

-po bohoslužbách jsme zváni k posezení do Kruhu, děkujeme za přípravu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na čtených bohoslužbách v 8.30 v našem kostele