30. srpna 2020

dvanáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Sterziková na kytaru/ příčnou flétnu, děkujeme; varhaníci onemocněli, nebo nejsou dnes v Miroslavi

-našimi hosty jsou členové BES, v sobotu měli pracovní soustředění v Kruhu, dnes jsou hosty při bohoslužbách, děkujeme za krásný zpěv a jejich jménem zveme do Znojma do Václavské kaple na hudební odpoledne, začátek je v 16.00

-naši senioři a jejich přátelé odjeli v pátek na Blažkov na týdenní pobyt, vzpomínáme na ně a přejeme krásné společenství

-mládež se účastní hudebního festivalu v Jimramově

-dětem začíná školní rok, jim, rodičům i pedagogům přejeme, aby nebyl ničím narušen a vydařil se

-také v našem sboru na začátku školního zahajujeme pravidelnou činnost v týdnu, ve středu to bude RC Medvídek a v pátek Medvídkova kavárnička, učitelé NŠ se sejdou ve čtvrtek ve 20.00 v presbyterně

-v pátek odpoledne se v kostele i v zahradě uskutečnil Den pro rodinu s divadlem a koncertem, děkujeme všem, kdo pomohli s organizací i pohoštěním

-několik bratří opět pracovalo na dokončování skladiště, děkujeme vám

-dnes končí mimořádná sbírka Diakonie na pomoc postiženým v Bejrútu, děkujeme vám za štědré finanční dary do zvláštní pokladničky, vážíme si vaší pomoci

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pravidelně pamatujete

-příští neděli vykonáme při vycházení celocírkevní sbírku určenou Evangelické akademii, prosíme pamatujte na ni

-Výroční sborové shromáždění, které jsme nemohli vykonat v březnu, se uskuteční v neděli 20. září 2020, jmenné seznamy hlasovných členů sboru jsou vystaveny na nástěnce, prosím zkontrolujte je, popřípadě oznamte, co je třeba doplnit

-v sobotu ve 13.00 budou v našem kostele oddáni Tereza Ryšavá a Jiří Písek a v neděli budou při bohoslužbách pokřtěny Martina a Karolína Fajmonovy; na oboje sváteční bohoslužby jsme zváni a těšíme se

-zveme vás po bohoslužbách k setkání v Kruhu, děkujeme za přípravu

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi v 8.30, v Bohuticích v 10.00, bude také zahájena nedělní škola. Sledujte prosíme epidemiologická nařízení a pro jistotu si vezměte s sebou roušky