4. října 2020

Ohlášky na neděli 4. října 2020

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-vítáme mezi námi bratra vikáře Richarda Vlasáka a prosíme, aby shromáždění pozdravil

V pátek se konala mimořádná porada staršovstva

Presbyteři se zabývali především zahájením sborové činnosti v týdnu s ohledem na epidemiologická opatření a rozhodli takto:

Zahájeny budou: biblické hodiny dětí mladšího školního věku, konfirmační cvičení a biblická hodina pro dospělé; těchto setkání se účastní menší počet osob

Po domluvě s pravidelnými účastník bude rozhodnuto o zahájení setkávání střední generace, matek s farářem a seniorek

Zahájení nedělní školy a nedělních kruhových programů je zatím odloženo na neurčito.

Týden ve sboru

Úterý                    19.00          pravidelná porada staršovstva

Středa                  16.00          biblická hodina dětí mladšího školního věku

                            17.00          konfirmační cvičení

Čtvrtek                9.30           biblická hodina pro dosxpělé   

-všem, kdo se zúčastnili varhanního koncertu minulou neděli vyřizujeme mnoho pozdravů od účinkujících, dobře se jim u nás hrálo a děkují za možnost hrát v našem kostele i za krásné přijetí

-prosíme sestry seniorky, aby se po bohoslužbách sešly k poradě, kdy a za jakých opatření zahájí svá pravidelná setkávání

-sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích, budeme slavit Díkčinění; VP bude vysluhována pouze kalíšky a chlebem nakrájeným na kostky. Sbírka v neděli Díkčinění je celocírkevní a je určena na sociální a charitativní pomoc.