6. září 2020

třináctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem

-dnes byly opět po prázdninách pozvány děti do nedělní školy, přejeme jim i vyučujícím, aby toto setkání bylo radostným a přátelským společenstvím a aby dětem pomáhalo otevírat úzkou cestu, k níž jsme všichni Ježíšem zváni

-v sobotu 5. září 2020 bylo v našem kostele uzavřeno manželství Terezy Ryšavé a Jiřího Píska, novomanželům přejeme hodně radosti a hojnost Božího požehnání na společné cestě

-dnes byly pokřtěny Martina a Karolína Fajmonovy a křtem svatým přijaty také do společenství sboru a církve; vyprošujeme jim požehnání, posilu i radost na cestě Božích dětí

-minulou neděli byla ukončena mimořádná sbírka Diakonie určená na pomoc postiženým v Bejrútu, společně jsme vybrali 6 284 Kč, děkujeme vám za ochotu pomáhat potřebným ve vzdálené zemi

-připomínáme, že 20. září vykonáme při bohoslužbách VSS, které se nemohlo uskutečnit v březnu; na nástěnce jsou archy členů sboru, prosím zkontrolujte na nich svoje údaje

Týden ve sboru

Úterý                        19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       8.30   10.00            RC Medvídek

                                    13.30                        setkání seniorek

Pátek                        9.00                           Medvídkova kavárnička

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu Evangelické akademie

-na nástěnce je pozvánka na sborovou neděli v Heršpicích, kde slaví 150. výročí založení sboru

-zveme vás po bohoslužbách k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu Fajmonovým

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích