23. dubna 2021

mimořádná porada staršovstva (on-line)

Rozhodli jsme o zahájení bohoslužeb v kostele od neděle 2. května 2021 za dodržení všech proticovidových opatření.