27. června 2021

čtvrtá neděle po sv. Trojici                                                                                           

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také dalším, kteří spolu s bratrem farářem slouží v Miroslavi i v Bohuticích.

Včera odpoledne jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou farářkou Janou Kalusovou, poděkovali jsme za její život a připomněli jsme si její působení v našem sboru, žila zde spolu s rodinou 27 let. Sbírka při tomto shromáždění je určena na pomoc postiženým tornádem, vynesla 12 320 kč.

Celocírkevní sbírka Solidarita sborů, kterou jsme v našem sboru vykonali v neděli 13. a 20. června 2021 vynesla 9 245 Kč, děkujeme vám, že pamatujete na sbory ve finanční nouzi.                                                                                                         Děkujeme bratřím za doplnění zatravňovacích panelů podél chodníku u kostela.

V úterý jsme ukončili pro tuto sezonu biblické čtení online,četli jsme společně první kapitoly knihy Genesis.

Týden ve sboru

            pondělí          16.30 přípravná schůzka na Blažkov na zahradě/Kruhu   úterý              9.00            setkání maminek s dětmi s farářem na zahradě      středa            9.00   RC Medvídek

Dětem začínají letní prázdniny, přejeme jim hodně radosti doma i všude tam, kam se během prázdnin podívají. V NŠ se tradičním způsobem, zmrzlinou, rozloučí s velmi zvláštním a náročným školním rokem.

Dnešní sbírka je určena pro postižené tornádem, připojíme se ke sbírce, kterou vyhlásila Diakonie ČCE, také příští neděli bude možno dát svůj finanční dar na tento účel do pokladničky. Děkujeme vám, že nejste lhostejní a pomůžete postiženým přírodní katastrofou.

Po bohoslužbách jsme zváni k rozhovorům při kávě.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele.

Blahopřání a poděkování sestře Jarmile Šimšové, která již 30 let působí v našem sboru jako kostelnice. Děkujeme jí za její službu a do dalších let kostelnické práce i v soukromí přejeme hodně sil, elánu a zejména Boží ochrany a pomoci.