3. října 2021

18. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme jemu i všem, kdo se zapojili do přípravy bohoslužeb

-dnes jsme zváni do Kruhu k rozhovoru nad návrhem úpravy sborové zahrady. Architektonické návrhy úpravy jsou k nahlédnutí na nástěnce v kostele. Vypracovala je firma “Zajdina zahrada” z Brna. V Kruhu bude vše promítnuto a vysvětleno. Ke všemu se budete moci vyjádřit a na vše se zeptat. Začátek je v 17.00 hodin.

-Dnes v 10.00 se v Brně v Červeném kostele koná instalace farářské dvojice Ondřej Macka a Ivy Květovoné. Chcete-li jim blahopřát alespoň na dálku, připojte po bohoslužbách svůj podpis k připravenému dopisu.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                    setkání maminek s farářem v Kruhu

19.00                pravidelná porada staršovstva v Kruhu

středa                                              9.00                    RC Medvídek

16.00                biblická hodina dětí

17.00                konfirmandi

Pátek                                                9.00                    Medvídkova kavárnička v presbyterně

V sobotu ve 14.00 v Kruhu budou děti z NŠ péct chléb na VP a dobroty k nedělní kávě. Také chtějí vyudobit kostel na Díkčinění. Pokud máte něco vhodného, přineste v sobotu ve 14.00 nebo se ozvěte a domluvíme se.

-V neděli 10. října 2021 v 15.00 hodin se v Silůvkách koná instalace sestry farářky Eriky Petříčkové, jsme na ni srdečně zváni. Pozvánka je na nástěnce.

-Vyřizujeme mnoho pozdravů od hudebníků, kteří u nás měli před týdnem koncert. Děkují za krásné přijetí. Dobře se jim u nás hrálo i zpívalo, ocenili nejen akustiku, atmosféru při koncertu a také kostel jako celek. Děkujeme sestrám za přípravu pohoštění, dobrovolné vstupné pro sbor vyneslo 2 670 Kč.

-Po bohoslužbách jsme zváni k setkání a děkujeme za přípravu.

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích. Na obou místech bude vysluhována Večeře Páně. Prosím bratra faráře o informaci k vysluhování v současné době.

Dopis O. Mackovi a I. Květovové:

Milá sestro farářko, milý bratře faráři,

myslíme na Vás ve chvíli Vaší instalace a přejeme Vám, aby Vás při působení v novém sboru provázela Boží milost, požehnání i radost ve společném díle. Už na minulém působišti jste osvědčili, že nejen dokážete spolupracovat, ale zejména, že Vám leží na srdci péče o sbor a že nikdo z jeho členů Vám není lhostejný; To bylo o zřejmé i v době velkých omezení sborové práce.

Těšíme se na setkání ve Vašem sboru i při seniorátních akcích.

S přátelskými pozdravy setry a bratři z Miroslavi

Miroslav 3. října 2021