30. května 2021

neděle svaté Trojice

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo v dnešní den slouží.

Bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi.

Dnes odpoledne v 16.30 se koná první organizační schůzka k Blažkovu na farské zahradě.

Zájemci o pobyt na Blažkově,který se bude konat od 14. do 21.srpna, se mohou přihlašovat u mě.

V pátek při příležitosti Noci kostelů jsme se sešli v kostele na sborovém podvečeru ke ztišení se zpěvy z Taizé a pak jsme ještě poseděli v zahradě kolem ohně. Bratr Daniel Lexa přivezl koloběžky, bylo možné si jízdu vyzkoušet, toho využily zejména děti. Moc děkujeme. V Moravském Krumlově byla při příležitosti Noci kostelů otevřena modlitebna. Navštívilo ji 157 hostí, kteří projevovali velký zájem. Věnovaly se jim sestry Jana Štefková a Anna Kudrová, velmi si jejich služby vážíme a děkujeme za ni. Bratr vikář byl hostem na Noci kostelů v Silůvkách, i za jeho službu děkujeme.

S radostí vám oznamujeme, že se manželům Janě a Petrovi Šilhanovým v pátek narodila dcera Klára. Jí i celé rodině přejeme nejen radost, ale zejména hojnost Boží milosti a požehnání.

Týden ve sboru:

Úterý                        od 9.00                     setkání maminek a dětí s farářem na far.zahradě

Středa                       16.00                                    biblická hodina dětí

                                    17.00                                    setkání konfirmandů

                                    19.00                                    pravidelná porada staršovstva

Pátek                        dopoledne                           návštěva Domova odpočinku v Božicích

                                    (kdo by chtěl s bratrem farářem jet, domluvte se po bohoslužbách)

                                    odjezd 9.15 od fary

Připomínáme vám, že dnes, nejpozději zítra, je možné objednat si ještě nový zpěvník v ceně 490 Kč.

Dnes je ještě možno vložit do pokladničky dar na JJ, sbírka končí zítra.

Celocírkevní sbírka pro Diakonii vykonaná v Miroslavi a v Moravském Krumlově na Svatodušní neděli vynesla 6 460 Kč, velmi vám za vaši štědrost děkujeme.

Výroční sborové shromáždění se uskuteční v neděli 13. června při bohoslužbách, zprávy ze života sboru jsou k dispozici při vycházení. Věnujte také pozornost nástěnce se jmény členů sboru, kteří mají volební právo. Dle rozhodnutí synodu jsou to ti, kdo se účastní sborového života a platí salár. Případné nesrovnalosti oznamte bratru faráři.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.