5. září 2021

14. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem za službu sboru.

Bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi.

Dnes vás po dlouhé době zveme do Kruhu, program si připravil bratr vikář Richard F. Vlasák, poví nám něco o sobě a bude také možnost rozhovoru, začátek je v 17.00 hodin.

            Včera v našem kostele uzavřeli manželství Zuzana rozená Ryšavá a Jan Rozehnal, křtem svatým byla do společenství lidu Páně přijata jejich dcera Daniela. Byl to radostný den, na který budeme rádi vzpomínat. Zuzce, Janovi i Daniele přejeme Boží požehnání a mnoho radosti na společné cestě životem.

            Dnešní nedělí začal také další ročník nedělní školy; dětem i jejich vyučujícím přejeme, aby to byla pro všechny radostná setkání, aby se do NŠ všichni těšili a prožívali v ní požehnané chvíle.

            Jako každý rok, také letos na první zářijovou neděli byla vyhlášena celocírkevní sbírka na Evangelickou akademii, uskutečníme dnes ji při vycházení. Bude možné přispět na ni ještě příští neděli do pokladničky kostelíčka. Děkujeme vám, že na školy Evangelické akademie pamatujete, jsou důležitou součástí naší církve a jejich absolventi dobře slouží celé naší společnosti.

Týden ve sboru

úterý                                 9.00                           setkání maminek s dětmi a farářem v Kruhu                                                19.00                                pravidelná porada staršovstva, pokud kdokoliv z vás má                                                         nějaké podněty, nebo dotazy, obraťte se po bohoslužbách na bratra faráře

Středa                       9.00                                  RC Medvídek

 16. 00                              biblická hodina dětí

 17.00                               konfirmandi 

            V neděli 12. září ve 14.00 vás zveme na zahájení výstavy o Přemyslu Pittrovi, který po druhé světové válce zachránil mnoho dětí, které ve válce ztratily svoje rodiče, a i jinak trpěly válečnými útrapami. Výstavou nás provede sestra Kateřina Fučíková.

            Po skončení bohoslužeb jsme zváni k rozhovorům při kávě.  Prosím ty z vás,kdo jste ochotni na příští neděli připravit nějaké pohoštění,domlouvejte se se sestrou Liou Ryšavou.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.