8. srpna 2021

desátá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Čtené bohoslužby jsou také v 10.00 v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem za službu sboru.

Dnes odpoledne jsme zváni na koncert vážné hudby, kterým vrcholí hudební soustředění pod vedením pana Jana Škrdlíka. Začátek je v 17.00 v našem kostele. Děkujeme také všem, kdo připravují pohoštění pro účinkující.

Bratr farář David Sedláček má dovolenou a účastní se tábora znojemského sboru,který vede jeho žena Marta. Tábor se koná nedaleko propasti Macocha.

V tomto prázdninovém týdnu se žádné další sborové aktivity nekonají.

V sobotu 14. srpna odjíždí členové sboru na rodinnou rekreaci na Blažkov, vzpomínejte na nás, už se tam těšíme.

Prosíme vás, abyste respektovali i nadále nařízení ministerstva zdravotnictví o ochraně před epidemií covid-19. V pondělí byla zveřejněna informace, že ve vnitřních prostorách i nadále platí používání respirátorů. Chráníme nejen sebe a své bližní, ale v našem případě i sbor, který za nás všechny nese zodpovědnost. Děkujeme vám.

Chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Díky vám a vaší štědrosti může sbor plnit všechny své finanční závazky.

Po bohoslužbách zveme k setkání a děkujeme za přípravu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 9.30 na Blažkově.