1. května 2022

Jarní školka mládeže Brněnského seniorátu

-přivítání (také mládeže)

-bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi, děkujeme za kazatelskou službu sestře farářce Ivě Květonové a našemu bratru faráři

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-sborový Den Země s koncertem pěveckých sborů minulou neděli se velmi vydařil, děkujeme všem za veškerou pomoc i vytvoření příjemné aktivní atmosféry

-Opět jsme dostali smutnou zprávu, zemřela sestra Milada Pecinová, kterou mnozí z vás znali zejména z Blažkova. Parte je na nástěnce. Pokud byste si chtěli vzít parte domů, obraťte se na Liu Ryšavou, u ní se také můžete připojit podpisem do kondolenčního dopisu.

Na nástěnce je také informace o sbírce ošacení a potřeb do domácnosti.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                                   setkání maminek s farářem

19.00                                pravidelná porada staršovstva

středa                                                              9.00                                   RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

20.00                                Kroužek učitelů NŠ (?)

čtvrtek                                            17.00                                konfirmandi

pátek                                                9.00                                   Medvídkova kavárnička

Jako každý květen i letos je vyhlášena celocírkevní sbírka darů Jeronymovy jednoty. Dary můžete vkládat do pokladničky kostelíčka, bratru pokladníkovi nebo posílat na účet sboru. Děkujeme vám.

Zveme vás k setkání u kávy.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.