31. července 2022

sedmá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr jan Ryšavý, děkujeme všem

Týden ve sboru:

Sborový program je stále prázdninový.

Ve středu se bude konat od 9 hodin setkání RC Medvídek na faře.

Předpokládáme, že v pátek dopoledne od 9 hodin bude Medvídkova knihovnička a v pátek od 16 hodin setkání všech generací ve sborové zahradě, zveme všechny k popovídání, k ping pongu i k ohni s opékáním.

V tomto týdnu se v Miroslavi opět koná pod vedením pana Jana Škrdlíka hudební soustředění. Z8věrečný koncert se uskuteční za týden v neděli 7. srpna v 17.00 v našem kostele. Srdečně vás zveme a současně prosíme ochotné sestry o přípravu pohoštění, domluvíme se po kostele.

V pátek se farníci z Římskokatolické farnosti rozloučili s paní Gertrudou Kiliánovou. Jistě si na ni vzpomente, spolu s bratrem farářem Pavlem Mertou se účastnila mnoha koncertů v našem kostele, naposledy letos o Noci kostelů.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Všichni jsme zváni na setkání s občerstvením do Kruhu, děkujeme za přípravu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele.