5. června 2022 Svatodušní neděle

-přivítání 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-zítra na Pondělí svatodušní budou bohoslužby v 18.00 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

Na nástěnce jsou zprávy ze synodu a zpráva o úmrtí bratra Jaroslava Marka z Brna.  

Minulou neděli se v našem sboru konala seniorátní neděle, s velkou účastí hostí z různých sborů, celkem nás bylo téměř 200. Děkujeme všem vám, kdo jste připravili bohaté pohoštění, společně jsme vytvořili krásné a milé společenství jak během zajímavého a poučného programu i při rozhovorech. Jsme vděčni za možnost setkání i za vstřícnost a ochotu vás, členů našeho sboru. Seniorátní neděli připravuje odbor pro děti a mládež, jeho předsedkyně farářka Martina Zuštinová z Klobouk posílá sboru poděkování. 

A ještě další poděkování. Každou neděli bývá na stole Páně kytice. Není to samozřejmost. Na přípravě se podílí několik sester, o koordinaci této služby se po mnoho let starala sestra Jana Ryšavá. Milá Jano, děkujeme ti za dlouholetou péči a vás sestry, které máte v zahrádce zdroje, prosíme, abyste ve službě pokračovaly. Péči o koordinaci přebírá sestra Iva Ryšavá, prosíme, abyste byly s ní v kontaktu a vždy se domluvily, kdo kytici připraví. Na stolečku jsou lístky s telefonním číslem na sestru Ivu. 

Děkujeme také sestře Heleně Drastíkové a dalším spolupracovníkům za vytvoření bylinkových zahrádek u horní brány a vnější úpravy skladiště. 

Vyřizujeme vám mnoho pozdravů od bratra faráře Richarda F. Vlasáka z Rumburku. Rád na Miroslav vzpomíná a přeje celému sboru požehané Svatodušní svátky. 

Týden ve sboru 

Pondělí svatodušní 18.00 bohoslužby 

úterý 19.00 porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

V pátek odpoledne se v našem kostele uskuteční Noc kostelů. Připravili jsme ji společně s bratrem farářem Pavlem Mertou a srdečně vás zveme jak na program do našeho kostela, tak do kostela katolického. Vše je naplánováno tak, aby se žádný z programů nepřekrýval. V 15.00 bude v našem kostele zahájena výstava prvotisků a starých tisků ze sbírky pana Pavla Fajtla z Brna. Po celé odpoledne bude výstava přístupná a bude také možnost setkání při pohoštění před kostelem. V 16.00 je připraven v zahradě program pro děti, v 17.00 jsme zváni na houslový koncert, na němž vystoupí Pavel Fajtl v doprovodu Jana Škrdlíka. V katolickém kostele bude od 18.30 možnost vystoupit na věž a zhlédnout zvon z 15. století i zvony, které nám denně vyzvánějí a podívat se na Miroslav z ptačí perspektivy.  V té době bude před kostele zpívat paní Dana Varvařovská. Ve 20.00 bude v katolickém kostele přednáška pana Františka Johna s fotografiemi o zvonech. A po ní v katolickém kostele zakončíme ztišením se zpěvy z Taizé. Srdečně vás na miroslavskou “ekumenickou” Noc kostelů zveme, pozvánky s programem jsou připraveny při vycházení.  Současně vás prosíme o přípravu pohoštění. Ohlaste se u sestry Jarmily Šimšové. Děkujeme. 

Během května jsme vykonali sbírku Jeronymovy jednoty. Děkujeme za vaše dary, celkem bylo vybráno a odesláno 18 520 Kč. O činnosti JJ informuje letáček, který je stále k dispozici při vycházení. 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena do fondu solidarity sborů. Děkujeme vám. 

Zveme vás k setkání s osvěžením po bohoslužbách. 

Zítra se sejdeme na večerní pobožnosti v 18.00 a za týden, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích, kde bude vysluhována VP. Při bohoslužbách v Miroslavi bude pokřtěna Larisa, dcera Lucie a Radka Férových z Miroslavi.