29. května 2022

neděle Exaudi – Vyslyš mne, Hospodine (Ž 27, 7)

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme …

Dnes je Seniorátní neděle, k níž byl pozván celý sbor, proto jsou bohoslužby pouze v Miroslavi.

Dnešní nedělí končí celocírkevní sbírka pro Jeronymovu jednotu, ovšem i dnes můžete na ni ještě přispět do pokladničky kostelíčka, děkujeme všem dárcům, výsledek ohlásíme za týden.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                    setkání maminek s farářem na faře

                                                                       (pokud bude pěkně v zahradě)

                                               20.00            kroužek učitelů NŠ

středa                                               9.00                    RC Medvídek

                                               13.30                seniorky

16.00                biblická hodina dětí

čtvrtek                                             17.00                konfirmandi

pátek                                                 9.00                    Medvídkova kavárnička

Dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů seniorátní neděle.

Za týden se sejdeme na bohoslužbách opět v obvyklou dobu v 8.30. Budeme slavit Svatodušní svátky s vysluhováním VP. V pondělí Svatodušní budou bohoslužby v 18.00. Všechny vás zveme.