22. května 2022

neděle Rogate – modlete se

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

Ve čtvrtek 26. května slavíme svátek Nanebevstoupení Páně, v 18.00 jsou bohoslužby

            Za týden, v neděli 29. května se v našem sboru koná Seniorátní neděle s programem pro všechny generace (program je na nástěnce), srdečně vás všechny na tuto neděli zveme. Bohoslužby budou začínat mimořádně v 9.30. Přijedou k nám hosté, proto je potřeba připravit pohoštění, kdo můžete něco upéct nebo namíchat pomazánku, přihlaste se u Jarmily Šimšové. Děkuji.                                                                                    Od čtvrtka do soboty se ve Svitavách konalo zasedání synodu naší církve. O výsledcích budeme informovat, až bude vše zpracováno.

Týden ve sboru

středa                 9.00                                                                    RC Medvídek

                        16.00                                                                 biblická hodina dětí

čtvrtek               17.00                                                                 konfirmandi

                        18.00                                                                 Nanebevstoupení Páně

pátek                  9.00                                                                    Medvídkova kavárnička

            Každý pátek odpoledne, kdy je v presbyterně výuka češtiny pro válečné běžence z Ukrajiny, je také připraven v zahradě program pro jejich děti. Jsme rádi, že sbor i takto pomáhá a za tuto službu děkujeme.

            Po celý květen můžete přispět do pokladničky kostelíčka na celocírkevní sbírku Jeronymovy jednoty, své dary můžete také předat bratru pokladníkovi proti potvrzení nebo poslat na účet sboru. Děkujeme vám.

            Sborový pobyt na Blažkově se koná od 13. do 20. srpna 2022, prosím přihlašujte se u mě.

Po bohoslužbách vás zveme na setkání s osvěžením a děkujeme za přípravu.

Dnešní sbírka je určena potřeby našeho sboru, děkujeme že na sbor pamatujete.