15. května 2022

Ohlášky na neděli 15. května 2022 

neděle Cantate (Ž 98, 1  ”Zpívejte Hospodinu píseň novou…”) 

-přivítání 

-v 10.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově 

-bratr farář, jako konsenior Brněnského seniorátu, se účastní bohoslužeb v Brně v Blahoslavově domě  

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

-Děkujeme sestrám seniorkám za službu během sbírky pro Diakonii Broumov a bratřím, kteří dokončili izolaci skladiště a natřeli dveře do skladiště 

– V roce 1992 založila Rut Kolínská mateřská centra. Letos, v roce 30. výročí, již v naší republice existuje velké množství mateřských a rodinných center, jedním z nich je také Rodinné centrum Medvídek v našem sboru. Celorepublikové oslavy se o tomto víkendu konají v Praze na Kampě, náš Medvídek na něm zastupují Drastíkovi a Fajmonovi. V Brně bude výročí připomenuto 20. května pod hradem Špilberk. Více podrobností najdete na nástěnce.  

-Za dva týdny, v neděli 29. května se v našem sboru koná Seniorátní neděle. S programem se můžete seznámit na nástěnce, nezapomeňte se také zapsat na nástěnce v kostele ke společnému obědu. Už víme, že se k nám chystají hosté z více sborů, opět bude potřeba připravit sladké i slané pohoštění. Věříme, že to i tentokrát zvládneme dobře. Příští neděli se na všem domluvíme. 

-od čtvrtka 19. května do soboty 21. května se koná zasedání synodu.

  Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s faráře na faře, při pěkném počasí venku před Kruhem 

středa RC Medvídek se půjde podívat do Agrodružstva na zvířata, proto nebude program v presbyterně  

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Na nástěnce před kostelem je několik pozvánek na přednášky i výstavu. 

Zveme vás po bohoslužbách na setkání a děkujeme za přípravu kávy a čaje.  

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. Během měsíce května je jako každý rok vyhlášena sbírka na Jeronymovu jednotu. Své dary vkládejte do pokladničky-kostelíčka, bratru pokladníkovi nebo na účet sboru. Informace najdete v letáčku JJ. Děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích.