3. května 2022

Pravidelná porada staršovstva:

-zvolili jsme místokurátora sboru, stal se jím bratr Libor Drastík, konventuálem se stala sestra Jana Sterziková 

-jednali jsme o hospodářských a finančních záležitostech sboru 

-promýšleli jsme možnosti, jak vysluhovat večeři Páně nyní, kdy se vracíme (po coronaviru) ke společnému kalichu, zájemcům vysluhujeme kalíšky a pro přistupující děti je připraven hroznový mošt. Pro některé členy sboru je situace poněkud nepřehledná.

-Bratr farář nám připomněl, že jeho volební období končí za dva roky. Řekl nám, že on i jeho rodina jsou v Miroslavi rádi a je tudíž ochoten přijmout kandidaturu i na další období. Jakkoliv je rok 2024 ještě daleko, je třeba vzít tuto informaci vážně na vědomí a ve sboru o tom hovořit, a to nejen na staršovstvu.  

-rozhodli jsme se, že Férovou snídani tentokrát neuskutečníme, protože ve sboru se konaly, a ještě budou konat náročné akce a také proto se v termínu Férové snídaně nebude více rodin z našeho sboru v Miroslavi