Ohlášky 8. května 2022

Ohlášky na neděli 8. května 2022 – neděle Jubilate

 • přivítání
 • dnes v 10.00 jsou Bohoslužby v Bohuticích
 • na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme
 • minulý víkend se v našem sboru konala jarní školka mládeže Brněnského seniorátu. V neděli byly
  bohoslužby s VP. Bylo to po všech stránkách vydařené a vzácné setkání. Děkujeme všem vám, kdo jste pro hosty připravili bohaté pohoštění i přátelské přijetí. Rozeberte si prosím misky a krabičky, jsou připraveny v Kruhu.
 • v pátek se rodina i přátelé rozloučili při pohřebním shromáždění v Opatovicích se sestrou Miladou
  Pecinovou. Z našeho sboru se zúčastnilo několik členů, děkujeme vám za to.
 • V úterý 3. května 2022 se konala pravidelná porada staršovstva
  • byl zvolen místokurátor sboru, stal se jím bratr Libor Drastík, konventuálem se stala sestra Jana Sterziková, náhradníkem Jiří Uhřík. Na jednání Jeronymovy Jednoty bude náš sbor i nadále zastupovat br. Vlastimil Fér, náhradníkem byl zvolen Zdeněk Fajmon
  • jednali jsme o hospodářských a finančních záležitostech sboru
  • bratr farář nám připomněl, že jeho volební období končí za dva roky. (Řekl nám, že on i jeho rodina jsou v Miroslavi rádi a je tudíž ochoten přijmout kandidaturu i na další období. Jakkoliv je rok 2024 ještě daleko, je třeba vzít tuto informaci vážně na vědomí a ve sboru o tom hovořit, a to nejen na staršovstvu)..
  • rozhodli jsme se, že Férovou snídani (sobota 14. 5. 2022) tentokrát neuskutečníme. Letošní jaro je velmi bohaté na různé sborové akce a ještě nás další čekají
 • Týden ve sboru
  • středa 9.00 RC Medvídek
  • 16.00 biblická hodina dětí
  • čtvrtek 17.00 konfirmandi
  • pátek 9.00 Medvídkova kavárnička
 • v pondělí a v úterý se v Miroslavi koná sbírka ošacení a potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov, děkujeme sestrám seniorkám za ochotu přijímat v kulturním domě zboží.
 • po celý měsíc květen probíhá celocírkevní sbírka Jeronymovy jednoty. Své dary můžete vkládat do
  pokladničky-kostelíčka, bratru pokladníkovi proti potvrzení nebo posílat na účet sboru. Děkujeme vám za podporu. Informace o JJ najdete v brožurce, která je stále k dispozici.
 • v srpnu v týdnu od 13. 8. do 20. 8. je v plánu sborový pobyt na Blažkově. Kdo má zájem se zůčastnit, nahlašte se s. Jarmile Šimšové
 • Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.
 • Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v Moravském Krumlově. Na obou místech budou bohoslužby čtené.