16. července 2023 

6. neděle po sv. Trojici 

-přivítání (zejména bratra faráře Jiřího Šimsu) 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

-bratr farář David Sedláček má dovolenou 

Ve Vedrovicích zemřela ve věku 96 let členka našeho sboru sestra Drahomíra Krbálková. pohřební rozloučení se bude konat ve středu 19. července 2023 ve 14.00 v modlitebně v Bohuticích.

Minulou neděli jsme v Miroslavi a v Bohuticích vykonali sbírku Solidarity sborů, celkem jsme vybrali 4 692 Kč. Děkujeme vám za vaši štědrost. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

Léto pokračuje, proto je sborový život v týdne omezen. Ve středu 19. července v 9.00 je setkání RC Medvídek. Sejdeme se opět až v neděli 23. července 2023 v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. 

V Kruhu je připraveno občerstvení, zveme vás k setkání s možností pohovořit si s bratrem farářem Jiřím Šimsou.

Nyní sestra Daniela Bednaříková doplní ohlášky a vyřídí pozdravy ze Spremberka.