2. července 2023

čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

            Začaly letní prázdniny, také ve sboru bude prázdninový provoz bez některých pravidelných aktivit.

            V tomto týdnu, 6. července, si připomínáme 608. výročí upálení Mistra Jana Husa. Také ve středu 5. července je státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na nástěnce před kostelem visí pozvánka na přednášku Dr. Pavla Keřkovského O Janu Husovi, která se koná 6. 7. v 18hod. v kostele v Kralicích.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Za týden 9. července 2023 vykonáme sbírku Solidarity sborů. Děkujeme, že na budete pamatovat. Tato sbírka pomáhá těm sborům, které se ocitnou v kritické situací a nemohou dostát svým finančním povinnostem, jako je personální fond nebo repartice.

            Přijměte pozvání k posezení a rozhovoru při kávě v Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích.