Rubriky
Dění ve sboru

Informace k aktuální situaci a konání bohoslužeb v Miroslavi

Farní sbor českobratrské církve evangelické

Informace k aktuální situaci

Miroslav 24. dubna 2020

Bratři a sestry, přinášíme vám informace, jak postupovat v nejbližších dnech a týdnech v rámci života sboru.

Vláda ČR uvolnila některá opatření. To se týká i konání bohoslužeb. Od pátku 24. dubna 2020 lze za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby. Byl stanoven harmonogram, podle kterého by se měly postupně zvedat počty přípustných účastníků bohoslužeb. Vycházíme z aktuálních pokynů Synodní rady, ale jak asi víte, situace se v posledních dne může měnit každým dnem.

Tento týden platil tento harmonogram:

a) Nejdříve lze konat bohoslužby do 15 účastníků

b) od pondělí 11. května 2020 lze konat bohoslužby do 30 účastníků

c) od pondělí 25. května 2020 lze konat bohoslužby do 50 účastníků

d) od pondělí 8. června lze konat bohoslužby v neomezeném počtu

Ve čtvrtek 23. dubna 2020 vláda plán uvolňování o dva týdny zrychlila. Poslední vlna uvolňování by měla přijít už od 25. května. Nelze však zcela předvídat vývoj, nelze předvídat s čím přijde vláda v dalších dnech. Budeme sledovat každou aktualizaci vládních nařízení nebo uvolňování.

Bohoslužby v Miroslavi

Ať už bude harmonogram jakýkoli, rozhodnutí staršovstva miroslavského sboru je následující:

a) Vycházíme z poslední statistiky sboru z roku 2019, kdy byla průměrná účast na bohoslužbách v Miroslavi 60 účastníků.

b) Vzhledem k této průměrné účasti jsou pro nás omezující počty účastníků limitující a rozhodli jsme se bohoslužby v omezeném počtu účastníků nekonat.

c) Důvody jsou tyto: v případě omezeného počtu bychom museli selektovat, kdo se účastní a kdo už ne. Museli bychom sestavovat plán účastníků. Případné zájemce o bohoslužby bychom museli vzhledem naplněnému počtu odmítat. Nechceme také rozdělovat bohoslužby na ranní a odpolední s nutností opět sestavovat plán, kdo by šel ráno a kdo odpoledne. Všechny naznačené možnosti se nám zdají nedůstojné a ve svém důsledku rozdělující sborové společenství.

d) Vzhledem k tomu, že nejde o dlouhé období se nám jeví, že lze ještě pár týdnů vydržet a že se sejdeme až to bude možné v neomezeném počtu.

Podmínky pro konání bohoslužeb (platí pro všechna místa našeho sboru)

I v případě, že se budeme moci sejít k bohoslužbách, a to i v případě neomezeného počtu, budou stále platit tyto podmínky:

a) v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužeb dodržují minimální

rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

b) účastníci bohoslužeb si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně

dezinfikují ruce,

c) účastníci bohoslužeb nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),

který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijímání večeře Páně,

d) v rámci bohoslužeb se vynechá pozdravení pokoje a podávání rukou

při vycházení z kostela,

e) kazatel, popř. též službukonající presbyter si dezinfikuje ruce alespoň před

začátkem bohoslužeb, před vysluhováním večeře Páně a po něm,

f) délka bohoslužeb se při zachování bohoslužebného pořádku zbytečně

neprodlužuje,

g) bohoslužebný prostor je po bohoslužbách řádně vyvětrán a jsou

dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

h) je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele nebo modlitebně mimo

hlavní bohoslužebný prostor.

i) Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty (taktéž pohřby).

Jedná se zatím o aktuálně platné pokyny Synodní rady ČCE, ze dne 21. dubna 2020.

Podle těchto pokynů se budeme řídit, pokud nenastane změna ve vývoji situace. Každá změna ve vývoji situace bude aktuálně promítnuta i do našeho sborového života.

Bohoslužby v Bohuticích a Moravském Krumlově

Pro kazatelské stanice Bohutice a Moravský Krumlov platí, že je možné uskutečnit v místních modlitebnách za výše stanovených podmínek bohoslužby i v menším počtu účastníků, tedy i bohoslužby do 15 osob. Tyto bohoslužby lze uskutečnit po vzájemné dohodě. Zatím je dohoda taková:

Druhá neděle v květnu – možnost bohoslužeb v Bohuticích. Bohuničtí se budou domlouvat a v předstihu dají vědět (faráři), zda se bohoslužby v tomto termínu uskuteční.

Třetí neděle v květnu – předběžná dohoda s krumlovskými: bohoslužby se uskuteční, pokud nenastane jiná situace.

Do kazatelských stanic jede „mimořádně“ jen farář (případně i varhaník, ale není nutné) bez obvyklé účasti miroslavských.

Ostatní setkání

Ostatní setkání se zatím nekonají. Nicméně lze uvažovat o setkání staršovstva za dodržování výše zmíněných podmínek. Nebudeme letos konat „Férovou snídani“ ani „Noc kostelů“. Zatím lze počítat s tím, že se asi bude moci uskutečnit srpnový Blažkov, ale tady je třeba sledovat, jak se bude situace vyvíjet. Předběžně je možné o Blažkovu vést poradu.

Výroční sborové shromáždění

Doporučení Synodní rady: konat VVS spíše na podzim. Musí být řádně ohlášené v předstihu čtyř týdnů.

Jménem staršovstva sboru zdraví

David Sedláček, farář

Lia Ryšavá, kurátorka